Na zawsze w naszych sercach

2 kwietnia 2005 godz: 21:37

Wczo­raj do ciebie nie na­leży. Jut­ro niepew­ne... Tyl­ko dziś jest twoje.

Jan Paweł IICzłowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 
Jan Paweł II
Copyright © 2014 ♥ Fotograficzne chwil łapanie ♥ , Blogger